KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Haaki, seslendirilmiş kitap, öykü, masal ya da denemelerin (“içerik”) web siteleri, yerleşik uygulamalar ve diğer yöntemlerle, çevrimiçi veya çevrimdışı, anında doğrusal olmayan veri aktarımıyla depolanmasına veya zaman ayarlı kullanımına (“hizmet”) imkan tanıyan bir platformdur. Haaki Platformlarına veya hesap açarak, deneme aboneliği, ücretli abonelik oluşturarak hediye kartından, koddan faydalanarak herhangi bir içeriğe erişmek ile Sözleşme’yi kabul etmiş sayılırsınız.

 1. TARAFLAR
  1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), T.C. kanunları uyarınca kurulmuş ve İstanbul Ticaret Sicili’ne 311407-5 Numarası ile kayıtlı, 0454175249200001 Mersis numaralı ile Mecidiyeköy Mah. Atakan Sk. Honeycomb Blok No: 7-9 İç Kapı No: 7 Şişli / İstanbul adresinde bulunan Haaki Media Entertainment Üretim, Yayıncılık ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) ile Şirket’e ait Haaki uygulamasına ve www.haaki.com adresinde yer alan siteye kullanıcı (“Kullanıcı(lar)”) olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme Kullanıcı’nın elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.
  2. Şirket ile Müşteri tek başına “Taraf” ve topluca “Taraflar” olarak anılacaktır. Kullanıcı, Şirket’ten Hizmet satın alarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu nedenle Hizmet’in satın alınması aşamasında Kullanıcı tarafından verilmiş olan ad, soyad, unvan, T.C. kimlik numarası/vergi numarası, adres ve telefon bilgilerinin doğruluğu Kullanıcı tarafından taahhüt edilmektedir.
 2. HİZMET
  1. Şirket, Kullanıcı’ya, cep telefonu, cep telefonuna bağlı cihazlar veya diğer internet erişimi olan cihazlar ile Haaki uygulamasına ve/veya yazılımlarına bağlanarak içerikleri aktarabileceğiniz ve/veya indirebileceğiniz kişiselleştirilmiş bir dijital abonelik hizmeti sunar. Hizmetlerimiz ve içeriğimiz size yahut aboneliğinize bağlı olarak hesabınıza eklenen diğer üyelere kişisel kullanım amacıyla sunulmuş olup ticari kullanımlardan yasaklanmıştır.
  2. Haaki hesabı oluşturduğunuzda, hangi hizmet seçeneklerinin kullanılabilir olduğunu size açıklarız. Belirli seçenekler ya da içerikler size ücretsiz olarak sunulabilir. Ücret gerektirmeyen Haaki hizmeti, halihazırda deneme aboneliği olarak anılmaktadır. Diğer seçeneklere ve hizmetlere erişebilmeniz için önce ödeme yapmanız gerekir. Ücret gerektiren Haaki hizmeti ise ücretli abonelik olarak anılmaktadır.
  3. Haaki içeriklerini, telif koruması ile korunan eserler oluşturmaktadır ve lisansları, ülkelere göre farklılık gösterebilecektir. Bu nedenle Kullanıcı, Haaki’nin seyahat ettiği yahut ikamet ettiği ülkelerde içerik kısıtlamalarının oluşabileceğini kabul etmektedir.
  4. Lisanslama sürelerine bağlı olarak uygulama içindeki içeriklerin hizmetin sunumu sonlanabilecektir. Bu nedenlerle Haaki’nin hiçbir içeriği, işbu uygulamanın zorunlu şartı olmadığından Kullanıcı’nın erişememesi hizmette aksaklık olarak yorumlanamaz.
  5. Şirket tarafından ya da Şirket adına sağlanan veya satılan bir kod, hediye kartı, ön ödemeli teklif ya da başka bir teklif satın alınması ya da edinme halinde, hizmete erişim için kodla birlikte sunulan ayrı şart ve koşullar geçerli olabilir. Kullanıcı, bu şartlara uymayı kabul eder.
  6. Kullanıcı’nın, üçüncü taraf aracılığıyla erişim satın alma halinde işbu Sözleşme’de belirlenen şartların yanı sıra üçüncü tarafla da ayrı şartlar belirlenmiş olabilir, Kullanıcı bu şartlara da uymayı kabul eder.
  7. Kullanıcı, hizmetin işleyişini kolaylaştırmak amacıyla Şirket’in, kendisine ait cihazdaki işlemciyi, bant genişliğini ve depolama donanımını kullanmasına, kendisine reklam ve diğer bilgiler sunmasına Şirket’in iş ortaklarının da aynısını yapmasına izin vermesine rıza gösterir.
  8. Haaki hizmetinin herhangi bir kısmında, seçimi ve yerleşimi dahil olmak üzere erişilen içerik, Haaki’nin üçüncü taraflarla sözleşmeleri dahil ticari hususlardan etkilenebilir. Haaki tarafından lisanslanan, sağlanan, oluşturulan veya başka bir şekilde kullanıma sunulan bazı içerikler, içeriğin bir parçası olarak reklam içerebilir.
  9. Hizmet ve içerik, Şirket’in veya Şirket’in lisans sağlayıcılarının mülkiyetindedir. Kullanıcı’ya, hizmeti ve içeriği kullanabilmesi için sınırlı, münhasır olmayan, iptal edilebilir, devredilemeyen ve kişisel kullanıma özgülenmiş izin verilmektedir. Kullanıcı, aboneliğini Şirket tarafından izin verilen haller haricinde yeniden dağıtmayacağını, çoğaltmayacağını, yaymayacağını, işlemeyeceğini ya da devretmeyeceğini kabul ve beyan eder.
  10. Şirket yazılımı ve içeriği Kullanıcı’ya satmamakta ya da devretmemektedir. Kullanıcı’nın kendisinin veya hesabı aracılığıyla hizmete erişmesine izin verdiği üçüncü kişilerin, bilgisayarlarına, mobil telefonlarına, tabletlerine, giyilebilir cihazlarına, hoparlörlerine ve/veya diğer cihazlarına, yükledikten sonra bile yazılım ve içeriğin tüm kopyalarının mülkiyeti Şirket ve lisans sağlayıcılarında kalır.
 3. Abonelik Planları
  1. Şirket, kendi takdirine bağlı olarak hizmeti farklı abonelik planları aracılığıyla sunma, kendi takdirine bağlı olarak yeni planlar ekleme, mevcut planları kaldırma veya zaman zaman bu abonelik planlarının özelliklerini veya işlevlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Söz konusu değişikliğin mevcut bir abonelik planını, Kullanıcı’nın zararına olacak şekilde esaslı bir biçimde etkilediği halde, Kullanıcı’ya bilgi verilecek ve Kullanıcı, hizmeti sonlandırma imkanına sahip olacaktır.
  2. Deneme aboneliği, hizmetlerin tanıtımı amacıyla, bir kereliğine, belirli sürelerle içeriklerden ve/veya hizmetlerden ücretsiz yahut indirimli olarak faydalanılmasını sağlar. Şirket, deneme aboneliği için Kullanıcı’nın uygunluğunu tespit edebilir ve bildirimde bulunmaksızın ve hiçbir yükümlülüğü olmaksızın istediği zaman deneme aboneliğini iptal edebilir veya kısıtlayabilir.
  3. Şirket, deneme aboneliği için Kullanıcı’nın ödeme bilgilerini vermesini zorunlu tutabilir. Deneme aboneliği, hizmet için bir ücretsiz deneme süresi ile başlayabilir. Ücretsiz deneme kayıt tarihinden itibaren (on dört) gün boyunca ya da giriş yaptığında Kullanıcı’ya bildirilen süre kadar devam eder.
  4. Şirket, deneme aboneliğini aynı Kullanıcı’ya sadece bir defalığına sunmak niyetindedir. Bu nedenle deneme aboneliğini bir kez başlatmış olan Kullanıcı, deneme aboneliğinden bir daha yararlanamaz.
  5. Kullanıcı, deneme aboneliğinin sona erdiği günden sonraki ilk günde aboneliğinin, ücretli aboneliğe dönüşeceğini ve tanımladığı ödeme yöntemi üzerinden ücretlendirme yapılacağını kabul eder. Kullanıcı’nın ücretli aboneliğe geçiş yapmak istememesi halinde deneme aboneliğinin sona erdiği günden önce üyeliğini iptal etmesi gerekir. Bu halde Kullanıcı’dan ücret tahsil edilmez ve üyeliği iptal edilir.
  6. Kullanıcı, deneme aboneliğini bir üçüncü taraf aracılığı ile aldıysa geçerli ücretli aboneliğini üçüncü taraf aracılığıyla iptal etmemesi gerekmektedir.
  7. Ücretli abonelik, Kullanıcı’ya sunulan teklife bağlı olarak ücretlendirilen, aylık yahut Kullanıcı’ya sunulan daha uzun periyotlarda, tekil yahut çok kullanıcılı kullanıma olanak tanır. Ücretli abonelik iptalleri periyodun sona ermesinden önce Kullanıcı tarafından tamamlanmalıdır. Kullanıcı, aboneliğini iptal etmediği müddetçe aboneliği kendiliğinden yenilenecektir. Kullanıcı, üçüncü taraf üzerinden yaptığı aboneliklerin iptalini yine üçüncü taraf üzerinden gerçekleştirmelidir.
  8. Kullanıcı, ücretli aboneliğini dilediği zaman feshedebilir, ancak fesih hakkın kullanması halinde dahi ücreti tahsil edilen periyot için ücretli aboneliği devam eder ve bu periyot botunca hizmetlerden ve içeriklerden şartlar dahilinde faydalanmaya devam eder.
 4. Ücretler ve Ödemeler
  1. Şirket, üçüncü taraf ödeme servisleri hizmet sağlayıcıları ile işbirliği yapmaktadır ve Şirket ile anlaşmaya varmadan önce Kullanıcı’nın ödemeleri bu hizmetler üzerinden tahsil edilecektir.
  2. Abonelikler, abonelik feshedilene kadar aylık olarak peşin ödenecektir. Ödemeler Kullanıcı’dan, ücretli aboneliğini aktifleştirmesi tarihinden veya deneme aboneliği başlamış ise aboneliğin Kullanıcı veya Şirket tarafından bu süreden önce sonlandırılmadığı takdirde, deneme aboneliğinin sona ermesinden itibaren her 30 (otuz) günde bir ücret tahsil edilir.
  3. Abonelik ücretleri değişebilir, ancak fiyat değişiklikleri Kullanıcı’ya takip eden abonelik periyodunda yansıtılır. Fiyat değişikliği yürürlüğe girdikten sonra ve yenilenen abonelik periyodunda Kullanıcı hizmeti kullanmaya devam etmesi halinde, yeni ücretlendirmeyi kabul etmiş olur. Kullanıcı’nın fiyat değişikliğini kabul etmemesi halinde fiyat değişikliği yürürlüğe girmeden önce ücretli abonelikten çıkarak değişikliği reddetmesi gerekmektedir.
  4. Kullanıcı, fiyatlar hakkında güncel bilgiler ve ikamet ettiği ülkede zaman zaman sunulan her türlü abonelik planına ilişkin güncel bilgiler için Şirket’in internet sitesini ziyaret etmelidir. Bununla birlikte Şirket, fiyat değişikliklerini Kullanıcı’ya, uygulama bildirimleri, elektronik posta veya SMS yoluyla bildirmeye özen gösterecektir.
  5. Ödemeler, kredi/banka kartından veya izin verilen diğer bir ödeme yöntemi (bununla sınırlı olmamak üzere uygulama içi ödemeler dahil) kullanılarak yapılabilir. Kredi kartlarına ilişkin olarak, Şirket, bazı ödeme yöntemlerini ülke, tür yönünden reddedebilir veya bloke edebilir. Ödemede gecikme halinde Kullanıcı’nın hizmete ve / veya içeriğe erişimi kısıtlanabilir, durdurulabilir, engellenebilir.
  6. Kullanıcı’nın hizmete ve/veya içeriğe herhangi bir kodla erişmesi halinde kendisinden ödeme bilgisi talep edilmez. Bu halde Kullanıcı, kod ile tanımlanan kullanım süresi ve/veya içerik sınırlaması ile bağlı olur. Kullanıcı’nın hizmeti kullanmaya devam etmesi ya da içeriği sınırsız erişebilmesi için sınırsız ödeme bilgisi girmesi gerekmektedir.
 5. ŞİRKETİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Şirket, verilen hizmetin bir parçası olarak e-mail, telefon, SMS, MMS yolu ile ya da doğrudan hizmet üzerinden size ulaşarak, hizmetin işlevleri (kredi kartı son kullanım tarihine ilişkin hatırlatmalar yapmak dahil) ve içerik hakkında bilgilendirme yapabilir. Uygulanabildiği ölçüde ve Kullanıcı’nın iletişim kurulmasını reddetmediği sürece, Şirket ayrıca e-mail, telefon, SMS, MMS yolu ile ya da doğrudan hizmet üzerinden Kullanıcı’ya ulaşarak, promosyonlar veya hizmet ile ilgili benzeri faaliyet, ürünler ve etkinlikler hakkında bilgilendirme yapabilir.
  2. Şirket ve Kullanıcı arasındaki tüm iletişim, Şirket’in Gizlilik Politikası’na uygun yürütülür.
  3. Hizmet, haftanın 7 (yedi) günü kesintisiz olarak verilir. Ancak, Şirket, hizmetin her zaman kesintisiz ve hatasız sürdürülebileceği garantisi vermez. Hizmeti etkileyen aksaklık veya kesintiler meydana geldiğinde, Şirket bunları düzeltme olanağı verilir ve bunlar sözleşmenin ihlali sayılmaz. Aynı şekilde, Şirket, makul sebeplerle (bakım ve iyileştirme çalışmaları vb.) çerçevesinde hizmeti durdurabilir. Şirket, mobil iletişim hatlarında veya internet servis sağlayıcılarının hizmetlerinde yaşanabilecek kesintilerden sorumlu değildir.
  4. Şirket, internet kesintisi, hız düşüklüğü veya Kullanıcı’nın kullanmakta olduğu internet hizmetindeki diğer aksaklıklardan dolayı hizmetin sunumunda yaşanan hata ve kesintilerden sorumlu tutulamaz.
  5. Şirket, kendi kontrolü dışında gelişmiş olaylar ve doğal afet, terör olayları, hükümet kısıtlamaları, grev, lokavt, işçi kıtlığı, ticari ihtilaf, yangın, patlama, sel veya diğer doğal olaylar ya da herhangi bir diğer mücbir sebepten hizmeti işbu Sözleşmede kapsamında gereği gibi sunamamaktan dolayı sorumlu tutulamaz.
  6. Şirket, işbu Sözleşme çerçevesinde sahip olduğu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü taraflara devredebilir.
  7. Şirket, kendi takdirine bağlı olarak hizmet şartlarında değişiklik yapabilir. Şirket’in hizmet şartlarında Kullanıcı’yı etkileyecek esaslı değişiklikler yapması halinde, bu durum değişikliklerin girmesinden en az otuz (30) gün önce, hizmet üzerinden bildirimde bulunularak, e-posta, SMS veya hizmet vasıtasıyla anlık bildirim yollanılarak Kullanıcı’ya duyurulur. Değişikliklere ilişkin olarak kimi hallerde Kullanıcı’nın açık rızası istenecek kimi hallerde ise Kullanıcı değişiklik hakkında bilgilendirilecek ve Kullanıcı’nın hizmeti kullanmaya devam etmesi değişikliği kabul ettiği anlamına gelecektir.
 6. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Kullanıcı, sadece kişisel kullanımı için sesli kitap dinleyip, e-kitapları okuyabilir ve hizmete dahil olan içerikten faydalanabilir. Kullanıcı, ses kitapları kamusal alanlarda açıp başkalarına dinletemez. Kullanıcı’ya ait hesap bilgileri (giriş bilgileri dahil ancak bununla sınırlı olmamak koşuluyla) kişiseldir ve başkaları ile paylaşılamaz.
  2. Kullanıcı, söz konusu uygulamada bulunan sesli kitap, e-kitap gibi hizmete dahil olan eserleri uygulamaya giriş sağlamakta olduğu cihaza işbu sözleşmeye uygun bir biçimde ve bu sözleşmede öngörülen kısıtlamalar çerçevesinde indirebilir. Ancak Kullanıcının bu kapsamda aynı anda yalnızca web sitesinde bildirildiği kadar eser indirme hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı bu sözleşmeyi kabul etmekle deneme süreci de dahil aboneliği süresince bu sayıdan fazla indirme hakkı bulunmadığını ve Şirket’in bu sayıya ilişkin tek taraflı olarak her zaman düzenlemeler yapabileceğini kabul eder.
  3. Kullanıcı, hizmet içeriğinin kopyalanmasını engellemek için getirilen teknik veya diğer engelleri aşamaz veya aşma girişimlerinde bulunamaz; sesli kitapları, e-kitapları ve hizmete dahil olan diğer içeriği, kendi kişisel kullanımı için dahi olsa, kısmen veya bir bütün olarak kopyalayamaz.
  4. Kullanıcı, abonelik hesabının kontrolünden sadece kendisi sorumlu olup, hizmete uygunsuz erişime müsaade etmemek, ve hizmete üyeliği devam ettiği sürece kullanıcı bilgilerini 3.kişilerle paylaşmamakla yükümlüdür.
  5. Kullanıcı, hizmete erişiminin ve hizmeti kullanmasının işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca kişisel hesabı üzerinden hizmete erişime izin verdiği 3.kişilerin de hizmeti işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun kullandığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  6. Kullanıcı, Haaki uygulamasına kayıt olurken verdiği bilgiler ile Şirket’e bildirdiği e-posta adresi dahil tüm kişisel bilgilerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı Şirket’e vermiş olduğu bilgilerin güncel olmasından yalnız kendisi sorumludur. Kullanıcı’nın, bu bilgilerde değişiklik olması halinde (özellikte e-posta adresinde) meydana gelen değişiklikleri Şirket’e bildirmesi gerekmektedir, bildirmemesi halinde olası zarardan kendisi sorumludur.
  7. Kullanıcı’nın bildirmiş olduğu e-posta adresine Şirket’in göndereceği elektronik postaların, gönderim tarihinden itibaren 2 (iki) gün içerisinde Kullanıcı tarafından alındığı kabul edilir.
  8. Kullancı, Şirket’in yazılı onayı olmadıkça, uygulama kapsamında sahip olduğu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devredemez. Kullanıcı, hizmeti herhangi bir şekilde kesintiye uğratacak, zarar görmesine veya diğer türlü aksamasına sebep olacak şekilde kullanmamakla yükümlüdür.
  9. Hizmette, uygulamada aksaklık veya yanlışlık gündeme gelmesi halinde Kullanıcı, hesabında kayıtlı e-posta adresinden www.haaki.com internet sitesindeki iletişim formunu kullanarak ya da başka bir vasıtayla Şirket ile iletişime geçmeli, Şirket’i bu konuda bilgilendirmelidir.
  10. Kullanıcı, hizmetin reşit olmayanlar için sakıncalı veya uygunsuz nitelikte içerik barındığını bilmektedir. Dolayısıyla bu halde uygulamayı filtreli olarak kullanmakta Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup Şirket, uygulamanın filtrelenmemesinden veya filtrelenmesinden dolayı sorumluluk kabul etmez.
  11. Kullanıcı veya Kullanıcı’nın hizmete ve içeriğe üyeliği aracılığıyla erişim verdiği 3. kişilerin hizmeti kullanırken aşağıda yasaklanan eylemlerde bulunmaması ve temel kurallara uyması gerekmektedir. Eylemin tespiti halinde abonelik derhal sonlandırılacak ve eylemin sonuçlarından doğan her türlü doğrudan ve dolaylı zarar (yargılama masrafları dahil olmak üzere) Kullanıcı’dan rücu edilecektir.
  12. Kullanıcı, aşağıdaki davranışlarda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, abonelik aracılığıyla hizmete ve içeriğe erişim izni verdiği 3. kişilerin de aşağıdaki davranışlarda bulunmayacağını garanti eder.
   • • Hizmetin ya da içeriğin herhangi bir kısmını kopyalama, yeniden dağıtma, çoğaltma, "sökme", kaydetme, aktarma, herkese açık bir şekilde oynatma ya da gösterme, yayınlama ya da herkese açık hale getirme veya hizmeti, içeriği sözleşmelerde açıkça izin verilmiş olmayan veya fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı gibi) başka bir biçimde ihlal eden başka herhangi bir şekilde kullanma;
   • • Herhangi bir yerel dosyayı içe aktarma ya da kopyalama;
   • • Hizmete veya içeriğe ters mühendislik uygulama, bunları kaynak koduna dönüştürme, bileşenlerine ayırma, değiştirme ya da türev eserlerini oluşturma;
   • • Lisans sağlayıcıları tarafından veya herhangi bir üçüncü tarafça içeriği ya da hizmeti korumak için kullanılan herhangi bir teknolojiden kaçınma;
   • • Hizmetin ya da içeriğin herhangi bir kısmını satma, alt lisansını verme veya kısa ya da uzun süreli kiralama;
   • • Şirket ya da lisans sağlayıcıları tarafından uygulanan herhangi bir bölgesel kısıtlamadan kaçınma;
   • • İçerikte ya da hizmette bulunan ya da hizmet aracılığıyla sunulan herhangi bir telif hakkını, ticari markayı veya diğer fikri mülkiyet bildirimlerini kaldırma ya da değiştirme;
   • • Parolanızı başka herhangi birine verme veya başka herhangi bir kullanıcının kullanıcı adını ve parolasını kullanma;
   • • Hesabınızı başkasına devretme veya satma.
  13. Şirket, hizmeti zenginleştirmek, kullanılabilirliğini arttırmak, içerikleri tanıtmak ve sair amaçlarla üçüncü taraf uygulamalarıyla, web siteleriyle ve cihazlarıyla uyumlulaştırılabilir ve diğer şekillerde etkileşimde bulunabilir. Etkileşime girilen üçüncü tarafın kendine özgü şart ve koşulları, gizlilik şartları olabilir ve Kullanıcı’nın bunlara tabi olmasını zorunlu tutabilir. Kullanıcı, Şirket’in hiçbir üçüncü taraf uygulamasını, web sitesini ya da cihazı veya bu tür bir üçüncü taraf uygulamasını desteklemediğini, bunların davranışlarından, özelliklerinden veya içeriklerinden sorumlu ya da yükümlü olmadığını ve de Şirket’in üçüncü taraf uygulamalarının ve cihazlarının hizmet ile uyumlu olduğunu veya uyumlu olmaya devam edeceğini garanti etmediğini kabul eder.
 7. CAYMA HAKKI
  1. 6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun esas alınarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15/1(ğ) maddesi uyarınca Hizmet elektronik ortamda anında teslim edilen gayrimaddi mal sayılmaktadır. Bu doğrultuda Kullanıcı’nın, üyeliği/aboneliği kapsamında cayma hakkı yoktur.
  2. Hatalı olarak ücret tahsil edilen durumlarda, bildirimin Şirket tarafından tebliğ alındığı günden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde bu ücret iade edilir.
 8. FİKRİ MÜLKİYET HAKKI

  Hizmet ve hizmeti oluşturan fikri haklar koruma altında olup bunlar Şirket’e ve lisans verenlere aittir ve ayrıca hizmet ile içeriğinde yer alan tüm markalar, hizmet markaları, ticaret unvanları ve ayırt edici işaretler de yine Kullanıcı ve lisans verenler ve lisans verilen kişiler ile bağlı kuruluşları üzerine tescillidir. Kullanıcı tarafından açıkça yazılı olarak rıza gösterilmedikçe, hizmetin hiçbir unsuru veya içeriği Kullanıcı’ya sunulan hizmet dışında farklı bir amaçla kullanılamaz. Hizmet dahilinde Kullanıcı’ya sunulan içerik ve unsurlar ile hizmetin kendisine ilişkin olarak Kullanıcı’ya hiçbir hak devredilmez veya herhangi bir sıfat bahşedilmez. Şirket’e ait veya Şirket’e lisanslı markaların hizmet içinde yer alıyor olması, hiçbir şekilde, salt Kullanıcı’nın hizmeti kullanıyor olması sebebiyle, bu markalara ilişkin olarak Kullanıcı’ya bir lisanslama yapıldığı veya kulanım hakkı verildiği anlamında yorumlanamaz.

 9. İÇERİK VE YAZILIM LİSANSI
  1. Hizmet, Şirket’e ait veya Şirket’e lisanslı olan hizmet yazılımı, içerik, görsel öğeler ve diğer malzemeden kullanım sırasında yararlanılmasını mümkün kılacak şekilde yapılandırılmıştır. Şirket, Kullanıcı’ya bu kapsamda sınırlı, geri alınabilir, münhasır olmayan ve devredilemez, sadece kendi kişisel kullanımı için ve ticari amaçla kullanmama şartı ile, hizmet yazılımı, içerik, görsel ögeler ve diğer malzemelere erişim ve kullanım hakkı tanımaktadır.
  2. Kullanıcı, kendisinin veya hesabı aracılığıyla hizmete erişmesine izin verdiği üçüncü kişilerin, Şirket’in açık ve yazılı izni olmaksızın veya yürürlükteki mevzuat açıkça izin vermedikçe, hizmetin hiçbir unsurunu veya içeriğini kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, bunlardan işlenme malzeme yaratmayacağını ve bunları başkalarına (üçüncü kişi web sitelerinde göstermek veya dağıtmak dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile) göstermeyeceğini, yayınlamayacağını, dağıtmayacağını, iletmeyeceğini, satmayacağını, kiralamayacağını, lisanslamayacağını, yaymayacağını ve ticari olsun ya da olmasın diğer bir şekilde yararlanmayacağını kabul, beyan, garanti ve taahhüt eder.
  3. Kullanıcı, kendisinin veya hesabı aracılığıyla hizmete erişmesine izin verdiği üçüncü kişilerin, (1) Hizmet içinde kullanılan içerik koruma düzenek ve dijital hak yönetim teknolojilerini geri dağıtmayacağını, çevresinden dolanmayacağını, işlemez hale getirmeyeceğini; (2) Hizmeti, parçalarına ayırmayacağını, ters mühendislik uygulamayacağını veya bunu diğer bir şekilde okuyup anlaşılabilecek formatta dağıtmayacağını; (3) kimliklendirme, telif hakkı bilgisi veya mülkiyete dair diğer uyarıları kaldırmayacağını; veya (4) Hizmete hukuka aykırı veya yetkisiz şekilde ya da sanki Kullanıcı ya da Kullanıcı’nın hesabı aracılığıyla hizmete erişmesine izin verdiği üçüncü kişi ile Şirket arasında ürün, hizmet ve markalara dair bir işbirliği varmış görüntüsü yaratacak şekilde erişmeyeceğini kabul, beyan, garanti ve taahhüt eder.
  4. Hizmet ile web sitesinde veya hizmetin içinde ya da dışında Şirket tarafından oluşturulmuş olan diğer platformlarda, üçüncü taraflarca meydana getirilmiş harici hiperlinkler ve/veya diğer unsurların görünüyor olması, buralarda yer alan üçüncü kişilere ait kendi web siteleri veya sosyal medya platformlarında ifade edilen düşünce ve görüşlerin Şirket’in veya iştirakleri tarafından benimsendiği veya tavsiye edildiği anlamında yorumlanamaz. Şirket, söz konusu üçüncü taraf web sitelerinde yer alan içeriğin doğruluğunu, uygunluğunu veya kalitesini teyit etmez, bunları önermez ve herhangi bir şekilde bunlarla ilgili sorumluluk almaz. Öte yandan, üçüncü taraf web sitelerinde veya sosyal medya platformlarında sunulan, önerilen, reklam ve tanıtımı yapılan ürün ve hizmetlerin belirtildiği şekilde ve kalitede temin edilmesi de Şirket’in sorumluluğunda değildir. Böylelikle, Şirket, üçüncü taraf web sitelerinde veya sosyal medya platformlarında yer alan içerik ile alakalı veya sorumlu olmadığından; Şirket, hiperlink verilmiş olan söz konusu üçüncü taraf web siteleri ve sosyal medya platformlarına konan, gösterilen, buralarda dağıtılan veya ticaret mevkiine konan içerik sebebiyle meydana gelen doğrudan veya dolaylı zararlardan, ihmal, kusur, sözleşme ihlali, kişilik haklarına saldırı, telif ve diğer fikri hakların ihlali nedeniyle oluşan her türkü kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk taşımaz.
  5. Hizmet, üçüncü taraf servisleri ve içeriğini barındırabilir, bunlara entegre olabilir veya bunlar aracılığı ile sunulabilir. Şirket, bu üçüncü taraf servisleri ve içeriğini denetlememektedir. Bu sebeple, söz konusu üçüncü taraf servis ve içeriğine ilişkin olarak Kullanıcı’ya sunulan sözleşmeleri ve kulanım şartlarını dikkatli okuması gerekmektedir.
 10. SÜRE VE FESİH
  1. . Uygulama için hesap oluşturduktan ve ücretli abonelik kapsamında aylık abone olduktan veya bir deneme aboneliğini teklifi kabul edildiği andan itibaren, abonelik, Kullanıcı veya Şirket tarafından sonlandırılana kadar aydan aya devam edecektir. Şirket’in Kullanıcı, aboneliğini iptal etmediği sürece, şartlara uygun olarak ve uygulamada hesap açtığı sırada kayıtlı olan veya başka şekilde sonradan verdiği talimata uygun olarak seçmiş olduğu ödeme yönteminden bir sonraki ayın abonelik ücretini tahsil etme yetkisi vermektedir.
  2. Kullanıcı’nın aboneliğini yeni bir ay daha eklenmeden önce sonlandırabilmesi için, aboneliğini yeni aylık abonelik döneminin başlamasından en geç bir gün önce feshetmesi gerekir, aksi takdirde hizmet aboneliği takip eden aylık dönem için de yenilenir ve abonelik ücreti Kullanıcı’dan tahsil edilir.
  3. Kullanıcı’nın, aboneliğini sonlandırmak için, lütfen Şirket internet sitesini ziyaret ederek giriş yapıp. "Sayfalarım" kısmından “Hesabım”a tıklayarak “Abonelikten Ayrıl” opsiyonunu seçmesi ve açılan yönlendirmeleri takip etmesi gerekmektedir. Ayrıca, Kullanıcı’nın, aboneliğini Şirket’e diğer yollarla ulaşarak da feshetmesi mümkündür.
  4. Bu Sözleşme’de belirtilen Şirket’in fesih haklarına ek olarak, Şirket’in, Kullanıcı’nın veya Kullanıcı’nın hizmete erişmesine izin verdiği üçüncü kişilerin şartları veya yürürlükteki yasaları, kuralları veya düzenlemeleri ihlal ettiğine dair şüpheleri varsa Şirket, Kullanıcı’nın veya bahsedilen üçüncü kişilerin hizmeti kullanmasını sona erdirme veya sınırlama hakkına sahiptir.
 11. UYGULANACAK KANUN VE YARGI YETKİSİ
  1. Bu Sözleşme, Türk yasaları tarafından yönetilecektir. Taraflar bu Sözleşmeden doğacak anlaşmazlık veya bir ihtilafları öncelikle dostane yollarla halletme yönünde anlaşmışlardır. Bu Sözleşme’den ve bu Sözleşmeye ilişkin olarak doğabilecek herhangi bir anlaşmazlık durumunda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
  2. Sözleşmeden doğabilecek ihtilâfların halinde, Şirket’e ait elektronik ortamdakiler de dâhil her türlü kayıt, defter, elektronik posta ve belge münhasır delil addedilecektir. Bu hüküm, aynı zamanda sözleşmenin tarafları arasında Türkiye Cumhuriyeti 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.193 uyarınca akdedilmiş bir delil sözleşmesi niteliğindedir. Kullanıcı, bu sözleşme ile ilgili tüm bildirimleri aksi belirtilmemişse, Şirket’in sözleşmenin başında verilen adresine yazılı olarak yapması gerekmektedir.
 12. DİĞER HÜKÜMLER
  1. Sözleşme’nin esaslı olmayan hükümlerinden herhangi birisinin veya bir kısmının, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz olması ve Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin bu hüküm veya kısım olmaksızın da icra kabiliyetinin olduğunun anlaşılması halinde bu durum yalnızca söz konusu hüküm veya kısım için geçerli olacak ve diğer Sözleşme hükümlerinin geçerliliğini veya yürürlülüğünü etkilemeyecektir
  2. Taraflar, aralarında çıkabilecek sıkıntıları, iyiniyet ve dürüstlük kaideleri kapsamında çözmek için her türlü gayreti sarfedecektir.
  3. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın elektronik onay vermesiyle karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.