Kalbin Simyası
00:00 loading...
00:00

Kalbin Simyası

Hamza Yusuf

Süre: 7 Saat, 39 Dakika

Seslendiren: Oğuz Uyanık

Tür: Dinî Eser

Kategori: İslam

Dil: Turkish

Yayın tarihi: 01.11.2021

Ücretsiz İndir

İstediğin An İptal Seçeneği. Ek Ücretlendirme Yok
14 gün sonra aylık ücret 0

Kalbin Simyası

Kitap Hakkında

Arka kapak "Kalbi kararmış olanlar zulmederler; buna karşılık, saf kalpli kimseler kendilerine zulmedeni affetmekle kalmaz, onu itibar ve ahlaken yükseltirler. Kendimizi manevî olarak temizlemek için, önce bu gerçeğin farkına varmamız gerekiyor. İşte elinizdeki, tamamen bununla ilgili bir kitap: Kalbi arındırmanın ve kurtuluşun el kitabı." Neredeyse tamamıyla dış görünüş ve maddiyat odağında seyreden günümüzün dünyası, manevî gelişime daha fazla ihtiyaç duyar hale geldi. İnsanoğlunu boşluğa sürükleyen asıl neden ise manevî dayanak noktalarının kaybolması sonucunda nefsin isteklerinin doğru yönlendirilemeyip kalbin kibir, cimrilik, düşmanlık duygusu gibi birçok olumsuz nitelik tarafından kuşatılmış olması. İşte; ABD'deki ilk Müslüman beşerî ilimler üniversitesi olan Zaytuna College'in kurucusu, dinî meseleleri samimiyetle, ulema-halk ayrımı yapmadan anlatabilen, aynı zamanda sosyal bilimlere dair entelektüel birikimi ve disiplinlerarası metoduyla, kadim İslam geleneğini esas alan bir âlim ve mutasavvıf olan Hamza Yusuf, bu anlam arayışına ket vuran kalbî rahatsızlıkları irdeliyor. Kendisi de önemli bir âlim olan İmam Mevlüd’ün manzum eserinden yola çıkarak, kalbin manevî hastalıklarını teşhis edip bu hastalıklara Kur’ân, gelenek ve ilim eksenli sürdürülebilir tedavi yöntemleri öneriyor. Editörün görüşü Kitap, kalbî / manevî hastalıkları, güncel tabirle, insana kötü enerji yükleyen özellikleri kısa ve özlü sözler formatındaki beyitler eşliğinde tanı-teşhis-tedavi ekseninde ele alıyor ve anlam arayışı içinde olan günümüz dünyasına bir geleneğe yaslanış ve yaratılış amacını anlama sürecine giriş bağlamında ayetlere, hadislere, nasihatlere dayanarak çözüm önerileri sunuyor. Bu nedenle kitabı okuyan herkes, neredeyse otuz başlıkta ele alınan, bu yıpratıcı özelliklerden en az birini kendinde bulacak, etkilerini kendiyle bağdaştıracaktır. En önemli cümle "Kalbi kararmış olanlar zulmederler; buna karşılık, saf kalpli kimseler kendilerine zulmedeni affetmekle kalmaz, onu itibar ve ahlaken yükseltirler. Kendimizi manevî olarak temizlemek için, önce bu gerçeğin farkına varmamız gerekiyor. İşte elinizdeki, tamamen bununla ilgili bir kitap: Kalbi arındırmanın ve kurtuluşun el kitabı." Bu kitap neden önemli Kalbin Simyası: Manevî Yaralara Çare Bulmak, "Manevî boşluk" gibi kavramlarla karşılanmaya çalışılan günümüzün trendi kişisel gelişim arayışlarının asıl sebebine eğiliyor, bu nedeni "kalbin manevî hastalıklara yakalanması" olarak ele alıyor. İnsanoğlunu bu boşluğa sürükleyen asıl sebep, manevî dayanak noktalarının kaybolarak nefsin isteklerinin iyi yönlendirilemeyip kalbin kibir, cimrilik, düşmanlık, şımarıklık gibi birçok olumsuz özellik tarafından kuşatılmış olması. İşte Hamza Yusuf, bu hastalıklara, çok önemli bir âlim olan İmam Mevlüd'ün şiirsel eserinden yola çıkarak tanı koyup onları teşhis ediyor ve bu manevî rahatsızlıklara yönelik tedavi yöntemleri öneriyor. Fiziksel kalbimiz ile manevî kalbimiz aslında aynı yönde ilerler, fiziksel kalp ne kadar sağlıklıysa manevî kalp de yeme içme gibi rutinlerdeki adaba uygunlukla o denli sağlıklı olur ve yine, manevî kalp sağlıklı tutulursa fiziksel kalp hastalıkları da o denli azalır. İslamî geleneğe yaslanan bu metin, "korku"dan ziyade "umut" vâdetmekle birlikte, okuru, bir kul, hataları olan bir Âdemoğlu olarak, noksan noktalarının farkına vararak içsel boşluğunu doldurma yönünde adım atmaya teşvik ediyor. Değindiği disiplinlerarası noktalarla da birçok sosyal bilim koluna kitap ediyor. Hamza Yusuf, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk Müslüman beşerî ilimler üniversitesi olan Zaytuna College'in kurucusu, dünya çapında bilinen, hatrı sayılır takipçileri olan, dinî meseleleri samimiyetle, araya bir ulema-halk ayrımı koymadan anlatabilen bir İslam âlimi olmakla birlikte aynı zamanda Şâzelî tarikatına mensuptur. On yedi yaşında geçirdiği bir trafik kazasından sonra hayatının anlamını sorgulamaya başlayarak bu sürecin sonunda Müslüman olmuş, hayatını, dünyanın birçok ülkesini dolaşarak İslam'ı ve onun güleryüzünü, kapsayıcılığını anlatmaya vakfetmiştir. Halihazırda çalışmalarına devam etmektedir. Türkiye'de de hatrı sayılır bir takipçi kitlesi bulunan Hamza Yusuf, ülkemize de gelerek program yapmıştır. Anahtar kelime Temizlik, Edep, Haset, Cimrilik, Buğz, Kıskançlık, Kader, Rıza, Şımarıklık, Gaflet, Kin, Kibir

Kalbin Simyası

Yazar

undefined

Bülten

Mail adresinizi girin ve Haaki'ye dair tüm yeniliklerden ilk siz haberdar olun.